Nisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës në bashkëpunim me të rinjtë e viteve të para të gjimnazit ‘Aleksandër Moisiu’ dhe klasat e 9-ta në shkollën 9-vjeçare ‘Rilindja’...

Continue ReadingNisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë