‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’ fokus grupet, Kombinat.

Sot zhvilluam fokus grupet e treta me rreth 40 gra dhe vajza të komunitetit të Njësisë Administrative nr. 6, të cilat u zhvilluan në ambjentet e Qendrës Komunitare Kombinat në Tiranë. Gratë dhe vajzat që u bënë pjesë e këtij takimi, vijnë nga familje vulnerabiletet të lartë, në nevojë dhe me shumë probleme ekonomike dhe sociale.

Continue Reading‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’ fokus grupet, Kombinat.