Projekti « Forumi Tematik Rinor – Një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë »

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes do të zbatojë në partneritet me bashkinë Kavajë projektin “Forumet Tematike Rinore – Një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë!” në…

Continue ReadingProjekti « Forumi Tematik Rinor – Një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë »