Video informuese ReLOaD2

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes do të zbatojë fazën e dytë të projektit “Forumet Tematike Rinore – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në periudhën Shtator 2023 – Qershor 2024, në partneritet me bashkinë Kavajë.

Kjo video është prodhuar si pjesë e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatuar nga Program i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Përmbajtja e materialit të transmetuar është përgjegjësi e vetme e Qendrës Shqiptare për Zhvillimin e Familjes.

Falenderojmë ReLOaD 2 për mbështetjen dhe mundësinë!