Forumi Tematik Rinor Kavajë

Sot u takuam sërisht me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor Bashkia Kavajë, ku mirëpritëm edhe dy anëtarë të rinj që iu bashkuan forumit tonë.

  • Të rinjtë u përfshinë në mënyre aktive, duke adresuar disa nevoja dhe ndërhyrje të mundshme për disa target grupe si fëmijët, të rinjtë, të rriturit dhe të moshuarit në komunitetin e bashkisë Kavajë.
  • Shkëmbimi i ideve/mendimeve, sugjerimeve dhe eksperiencave mes tyre ishte për t’u vlerësuar duke krijuar një hapësirë shumë miqësore.

Faleminderit ReLOaD2 për mbështetjen.

Ky projekt mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.