Takimet periodike me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë

Momente nga takimet periodike me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë, duke bashkëbiseduar mbi organizimin e nismave komunitare.


Gjithmonë kënaqësi të punosh dhe marrësh nga energjia e tyre positive për të sjellë ndryshime në komunitetin e tyre.

Takimet janë zhvilluar në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë, në partneritet me bashkinë Kavajë.


Ky projekt është financuar nga #ReLOaD2 Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD2) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNDP