“Misteri i Trashëgimisë sonë kulturore ardhur tek fëmijët përmes eksperiencës në Lojërat Puzzel”

Qendra filloi në muajin Mars 2021 zbatimin e projektit. Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës. Përmes implementimit të këtij projekti synojmë të sjellim një risi në zhvillimin e produkteve të reja të teknologjisë digjitale në mësimdhënie tek fëmijët e moshës 5-11 vjeç duke eksploruar përtej metodave tradicionale. Përmes këtij projekti fëmijët do të mësojnë detaje rreth figurave dhe objekteve të historisë dhe kulturës sonë duke përdorur metoda të reja inovative si lojrat puzzle dhe aplikacioni online me puzzle.

Gjithashtu ky projekt synon të promovojë trashëgiminë tonë historike dhe kulturore tek fëmijët me qëllim njohjen, ruajtjen dhe transmetimin e kulturës dhe vlerave të saj në mënyrë të shpejtë dhe praktike.

Në vijim do ju përditësojmë me informacione të reja lidhur me aktivitetet e projektit.

Falenderojmë Ministrinë për besimin dhe mbështetjen në këtë projekt inovativ.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X