Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit

Fokus Grupet me gra dhe vajza

Fokus grupet e radhës me gra dhe vajza të komunitetit të Njësisë Administrative nr. 2 dhe nr.4 të cilat u zhvilluan në ambjentet e Qendrave Komunitare në Tiranë.


Gratë dhe vajzat që u bënë pjesë e këtij takimi, vijnë nga familje vulnerabiletet të lartë, në nevojë dhe me shumë probleme ekonomike dhe sociale.


Ne biseduam me gratë dhe vajzat lidhur me çështje të ndryshme, me qëllim fuqizimin e tyre si individ, ku biseduam për vlerësimin e vetes, dashurinë dhe respektin për veten, mbrojtja në rastet e dhunës, si dhe ndërgjegjësimi për të drejtat e grave, si të drejta themelore të njeriut.


Në fund të takimeve përfitueset shprehën mirënjohjen dhe falenderimet e tyre për këto tema kaq të rëndesishme për fuqizimin e tyre si individ dhe rrjedhimisht modeli ë tyre si figurë qendrore në familje dhe në shoqëri.


Takimet u zhvilluan në kuadër të projektit “Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit”, i cili mbështet nga sponsori ynë gjeneral Raiffeisen INVEST Shqipëri.