Identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që vërejnë të rinjtë

Bisedë miqësore mes të rinjve 👱🏻‍♀️🤝👨‍🦱bashkëmoshatarë nga Kavaja

Identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që vërejnë të rinjtë në komunitetin 🏘e tyre të zones, ishte tematika e bisedës mes të rinjve.

Të rinjtë e vunë theksin kryesisht në këto nevoja:
🎯Nevoja e të pasurit një mjedis të pastër në komunitet🌳🌲🚮
🎯Ndihma ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara🙏🏻👫💞
🎯Nxitja e interesit tek femijet ndaj librit dhe leximit📚
🎯Rritja e informimit tek te rinjte mbi rëndësinë dhe rolin e aktivizimit të të rinjve ne komunitet🔊👥

Mini-forumi u inicua dhe realizua nga anëtarët e Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Ky aktivitet u zbatua dhe u organizua nga ACFD, në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
#ReLOaD #ReLOaDAlbania #DemokraciVendore #ballkaniperëndimor #EuropeanUnioninAlbania #UNDPAlbania #bashkiakavaje #teamyouth #forumitematikrinor #acfdalbania

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X