Momente nga trajnimi i parë me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Momente nga trajnimi i parë me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Rritja e kapaciteteve tek të rinjtë për të punuar efektivisht në grup, vendosjen e rregullave mes anëtarëve, roli i liderit në grup, komunikimi dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve brenda grupit ishin disa nga çështjet kyçe të trajtuara gjatë trajnimit.

Ndërthurja e metodave të ndryshme si: punë në grupe, brainstorming, prezantime, dhe diskutimet konstruktive sollën interaktivitet dhe përfshirje gjatë trajnimit nga të rinjtë pjesëmarrës.

Nga vlerësimet e të rinjve pas trajnimit u shpreh se
“Ishte një eksperiencë e vlefshme për mua, për faktin që mësuam shumë gjëra, hapëm horizontin dhe arritëm të kuptojmë se sa e rëndësishme është të punosh në grup.” Ensi Merhori, anetare forumi.

Gjatë projektit është parashikuar të zhvillohen edhe 4 trajnime një-ditore, me tematika të ndryshme, të përzgjedhura nga vetë të rinjtë e Forumit, të cilat do të rrisin kapacitetet dhe aftësitë e të rinjve në dobi të funksionimit të Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Ky takim u organizua nga ACFD, në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X