Miniforum ne Shkollen e mesme profesionale Charles Telford Erickson

Të rinjtë e Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson, u bënë pjesë e miniforumit të organizuar nga ACFD në bashkëpunim me Bashkinë Kavajë dhe Forumin Tematik Rinor, në Golem/Kavajë.

Identifikimi i nevojave dhe problematikave që vërejnë të rinjtë në komunitetin e tyre të zonës, ishte tematika e bisedës gjatë takimit.Të rinjtë e vunë theksin kryesisht në këto nevoja:- Nevoja e të pasurit një mjedis të pastër në komunitet- Nevoja për investime në infrastrukturën e rrugëve dhe ndricimin, në zonat rurale të Golemit- Ndihma ndaj familjeve në nevojë- Krijimi i hapësirave sportive dhe argëtuese për të rinjtë

Falenderojmë Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson për mikpritjen dhe bashkëpunimin në këtë takim.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X