‘Rrathët E Frymëzimit Dhe Fuqizimit’ fokus grupet, Shkozë.

Sot zhvilluam fokus grupet e radhes me gra dhe vajza të komunitetit të Njësisë Administrative Nr. 1, Bashkia Tiranë, të cilat u zhvilluan në ambjentet e Qendrës Komunitare Shkozë në Tiranë.

Gratë dhe vajzat që u bënë pjesë e këtij takimi, vijnë nga familje me probleme te medha shendetsore ekonomike dhe sociale. Ne biseduam me gratë dhe vajzat lidhur me çështje të ndryshme, me qëllim fuqizimin e figures se gruas në familje,  në shoqeri dhe me gjerë.

Rëndesi te veçante gjate bisedave të zhvilluara paten tema si: Mbrojtja dhe Parandalimi i dhunes ne familje. Te drejtat e grave si te drejta themelore te njeriut. Vetevleresimi,respekti dhe dashuria per veten si thembra e Akilit ne formimin e individualitetit të çdo gruaje.

Ndergjegjesimi për rëndesine e posedimit të një profesioni, benefitet që rrjedhin si dhe përfitimet. Përfitueset shprehen mirënjohjen e tyre për këto tema kaq të rëndesishme, por kishin dhe nevoja konkrete për permiresimin e kushteve të jetesës. Takimet u zhvilluan në kuadër të projektit ‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’, i cili mbështet nga sponsori ynë gjeneral Raiffeisen.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X