‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’ fokus grupet, Kombinat.

Sot zhvilluam fokus grupet e treta me rreth 40 gra dhe vajza të komunitetit të Njësisë Administrative nr. 6, të cilat u zhvilluan në ambjentet e Qendrës Komunitare Kombinat në Tiranë.

Gratë dhe vajzat që u bënë pjesë e këtij takimi, vijnë nga familje vulnerabiletet të lartë, në nevojë dhe me shumë probleme ekonomike dhe sociale.

Ne biseduam me gratë dhe vajzat lidhur me çështje të ndryshme, me qëllim fuqizimin e tyre si individ. Parësore në këtë bisede ishte vlerësimi i vetes, dashuria dhe respekti për veten, mbrojtja në rastet e dhunës si dhe ndergjegjesimi për të drejtat e grave, si te drejta themelore te njeriut.

Në fund të takimeve përfitueset shprehen mirënjohjen dhe falenderimet e tyre për këto tema kaq të rëndesishme për fuqizimin e tyre si individ dhe rrjedhimisht modeli ë tyre si figurë qendrore në familje dhe në shoqëri.

U dhanë szgjerime konkrete për përmirësimin e kushteve ekonomike – sociale, szgjerime për përfitimin e Kurseve Profesionale Publike, marrja e nje profesioni dhe rëndesia e pavaresise ekonomike.

Takimet u zhvilluan në kuadër të projektit ‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’, i cili mbështet nga sponsori ynë gjeneral Raiffeisen.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X