Debati Konstruktiv me të rinjtë e gjimnazit “Petro Nini Luarasi”

Momente të shkëputura nga Debati Konstruktiv që më sot të rinjtë e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” në Tiranë.
Të rinjtë në një debat konstruktiv të njohurive dhe aftësive të fituara gjatë sesionit të trajnimit të zhvilluar në datën 17 Shkurt. Ata përzgjodhën temën e debatit “A duhet të jetë mosha e rritur nga 18 vjeç që është tani, të bëhet 16 vjeç?
Debati në mes dy skuadrave përkatësisht: Pro dhe Kundër, duke parashtruar argumentat dhe argumentat lidhur me temën e zgjedhur, brenda një limiti kohor të shoqërisë. Në përfundim të debatit u vlerësua nga grupi i të rinjve ‘Gjykatësit’ të cilët përzgjodhën skuadrën fituese të Debatit.
Ky aktivitet u vlerësua nga të rinjtë, të cilët shprehen mjaftueshëm për organizimin dhe eksperiencën e tyre në dy ditët e aktivitetit.
Ky aktivitet u bë i mundur nga ACFD dhe CESA, me llogarinë e Anna Lindh Foundation përmes Skemës për Angazhimin e Rrjetit, që zbatohet nga Drejtuesi i Fondacionit Anna Lindh – ALF – Rrjeti Shqiptar

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X