Debati Konstruktiv me të rinjtë e gjimnazit “Petro Nini Luarasi”

Momente të shkëputura nga Debati Konstruktiv që më sot të rinjtë e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” në Tiranë.
Të rinjtë në një debat konstruktiv të njohurive dhe aftësive të fituara gjatë sesionit të trajnimit të zhvilluar në datën 17 Shkurt. Ata përzgjodhën temën e debatit “A duhet të jetë mosha e rritur nga 18 vjeç që është tani, të bëhet 16 vjeç?
Debati në mes dy skuadrave përkatësisht: Pro dhe Kundër, duke parashtruar argumentat dhe argumentat lidhur me temën e zgjedhur, brenda një limiti kohor të shoqërisë. Në përfundim të debatit u vlerësua nga grupi i të rinjve ‘Gjykatësit’ të cilët përzgjodhën skuadrën fituese të Debatit.
Ky aktivitet u vlerësua nga të rinjtë, të cilët shprehen mjaftueshëm për organizimin dhe eksperiencën e tyre në dy ditët e aktivitetit.
Ky aktivitet u bë i mundur nga ACFD dhe CESA, me llogarinë e Anna Lindh Foundation përmes Skemës për Angazhimin e Rrjetit, që zbatohet nga Drejtuesi i Fondacionit Anna Lindh – ALF – Rrjeti Shqiptar

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X