Ngritja e kapaciteteve të të rinjve mbi Diversitetin Kulturor dhe Gjithpërfshirjen Sociale

Ngritja e kapaciteteve të të rinjve mbi Diversitetin Kulturor dhe Gjithpërfshirjen Sociale përmes sesionit të trajnimit dhe zhvillimit të debatit konstruktiv”

Aktiviteti zbatohet nga Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes (ACFD) dhe Qendra për Edukim dhe Zhvillim Social (CESA) në kuadër të “Skemës për Angazhimin e Rrjetit” e cila financohet nga Rrjeti Shqiptar i Fondacionit Anna Lindh.

Do ju mbajmë në vijim të përditësuar rreth zhvillimit të aktivitetit.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X