Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Rreth 30 nxënës pjesëmarrës në këtë takim ishin nga klasat e teta dhe të nënta.

Nevojat e përcjella nga nxënësit ishin të shumta dhe mjaft bazike. Disa nga nevojat e identifikuara ishin si vijon:

• Nevoja e rikonstruktimit të fushës sportive, e cila kishte shumë nevojë për përmirësime që fëmijët të luajnë lojëra të ndryshme gjatë orës së fiskulturës dhe në kohën e lirë. Aktualisht e vetmja fushë ekzistuese ishte në gjendje aspak të mirë, ku luhej vetëm lojë futbolli nga djemtë.

• Mungesa e një laboratori me mjetet më bazike për zhvillimin e orës së biologjisë dhe kimisë. Aktualisht nuk ka asnjë ambjent të tillë në shkollë, ku pjesa praktike e mësimit nuk realizohet.

• Mungesave e stolave dhe vendeve për tu ulur nxënësit në oborrin e shkollës gjatë kohës së pushimit për të konsumuar ushqimin ose pas mbarimit të mësimit;

• Mungesa e trotuareve në të gjitha rrugët e komunitetit në njësinë Synej;

• Mungesa e bazës mësimore (kompjutera) për zhvillimin e orës së teknologjisë së informacionit.

• Rikonstruktimi i tualeteve të shkollës, të cilat janë të papërshtatshme dhe jo funksionale për fëmijët. Aktualisht tualetet ekzistuese përdoren edhe nga fëmijët e kopshtit, të cilët ndajnë të njëjtin ambjent me shkollën 9-vjeçare;

• Mungesa e një salle leximi dhe bibliotekës së shkollës, gjë e cila kufizonte të drejtën e nxënësve për të pasur libra jashtëshkollorë të nevojshme për realizimin e projekteve në lëndën e letërsisë, por edhe për leximin në kohën e lirë;

• Mungesa e transportit publik, ku nxënësit çdo ditë përshkruajnë rrugën vajtje ardhje në këmbë, ose sipas mundësië që ka familja përdorin makina private.

Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit ‘Forumi Tematik Rinor-një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë, i cili po zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X