10 maj 2019, Open Day për shërbimin e kujdestarisë me publikun e gjerë në Tiranë


Në datën 10 maj 2019, Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD në kuadër të projektit
“Bëhu Familja Ime!” mori pjesë në panairin e organizuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian
në kuadër të javës Evropiane. Aktiviteti ishte pjesë e hapësirës së BE-së për Fëmijët, ku SOS
Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri prezantoni programin ”Zhvillimi i OSHC-ve për Shërbimin e
Kujdestarisë”, pjesë e subgrantit të së cilit ishte edhe projekti “Bëhu familja ime”.

Ky aktivitet u zhvillua gjithashtu edhe në kuadër të Muajit të Ndërgjegjësimit për Shërbimin e
Kujdestarisë pa lidhje gjaku, si dhe në kuadër të 15 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Familjes.
Qëllimi i aktivitetit ishte shpërndarja e informacionit për shërbimin e kujdestarisë pa lidhje gjaku
në Shqipëri për publikun e gjerë me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e këtij
shërbimi.
Objektivat e aktivitetit ishin:

  • Infomimi i të rinjve mbi ekzistencën e shërbimit të kujdestarisë pa lidhuje gjaku në
    Shqipëri;
  • Rritja e ndjeshmërisë dhe vetëdijen e komunitetit për shërbimin e kujdestarisë;
  • Rritja e nivelit të informacionit për organizatat e tjera pjesëmarrëse lidhur me shërbimin e
    kujdestarisë pa lidhje gjaku në Shqipëri;

Gjatë aktivitetit u ndalën në stendën tonë të promocionit persona të ndryshëm publikë dhe
qytetarë të thjeshtë si: përfaqësues të Avokatit të Popullit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, profesionistë të ndryshëm,
studentë dhe qytetarë të thjeshtë të Tiranës të cilët shprehen interes të merrnin informacion mbi
projektin dhe shërbimin e kujdestarisë në Shqipëri.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X