Mini-Forumet 1 & 2 me Nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Continue ReadingMini-Forumet 1 & 2 me Nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale në Golem