TAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

Më datë 18 Qershor 2024, në Kopshtin "26 Marsi" Kavajë, u zhvillua takimi tjetër i radhës  ndërgjegjësues & informues për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë...

Continue ReadingTAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

TAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’...

Continue ReadingTAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

Nisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës në bashkëpunim me të rinjtë e viteve të para të gjimnazit ‘Aleksandër Moisiu’ dhe klasat e 9-ta në shkollën 9-vjeçare ‘Rilindja’...

Continue ReadingNisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Nisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës në bashkëpunim me të rinjtë e viteve të para të gjimnazit ‘Aleksandër Moisiu’ dhe klasat e 9-ta në shkollën 9-vjeçare ‘Rilindja’ në Kavajë organizuan nismën komunitare ‘Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim‘...

Continue ReadingNisma komunitare e pestë “Në ndihmë të grupeve vulnerabël të komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

NJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË

Në datë 31 Maj 2024, u zhvillua aktiviteti me temë “NJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË” ...

Continue ReadingNJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË

Dita e tretë e aksionit vullnetar të pastrimit në bregdetin e Golemit nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Në datë 31 Maj zhvilluan aksionin vullnetar të pastrimit në një zonë tjetër të bregdetit të bashkisë Kavajë...

Continue ReadingDita e tretë e aksionit vullnetar të pastrimit në bregdetin e Golemit nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Nisma komunitare e katërt “Përmirësimi i ambjentit të shkollës për fëmijët e komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Në datë 30 Maj, përjetuam një ditë me plot emocione, ku bashkë me Forumin Tematik Rinor të Kavajës organizuam nismën komunitare...

Continue ReadingNisma komunitare e katërt “Përmirësimi i ambjentit të shkollës për fëmijët e komunitetit tim“ nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë