Takimi i IV-të i Platformës së Dialogut Rinor në bashkinë Kavajë

Dje, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e katërt të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë. Tema për diskutimin në takim ishte “Problematikat dhe shërbimet sociale për grupet vulnerable në bashkinë Kavajë”.

Continue ReadingTakimi i IV-të i Platformës së Dialogut Rinor në bashkinë Kavajë

Aksion vullnetar pastrimi në bregdetin e Malit të Robit nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë.

Në kuadër të Ditës së Tokës rreth 35 (djem dhe vajza) të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës dhe të rinjtë të tjerë u bënë së bashku dhe realizuan aksionin vullnetar të pastrimit në bregdetin e Malit të Robit...

Continue ReadingAksion vullnetar pastrimi në bregdetin e Malit të Robit nga të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë.

Takim ndërgjegjësues dhe informues me prindërit/kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë!

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’...

Continue ReadingTakim ndërgjegjësues dhe informues me prindërit/kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë!

Shpërndarja dhe dorëzimi i mjeteve didaktike tek fëmijët me AK pranë Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë!

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK...

Continue ReadingShpërndarja dhe dorëzimi i mjeteve didaktike tek fëmijët me AK pranë Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë!

Takimi i 9-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë

Takimi periodik i radhës mes anëtarëve të Forumit Tematik Rinor të Kavajës kishte në fokus përzgjedhjen e tematikës së takimit të tretë të Platformës së Dialogut Rinor, si dhe organizimin e nismave komunitare në Kavajë.

Continue ReadingTakimi i 9-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë