TAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

Më datë 18 Qershor 2024, në Kopshtin "26 Marsi" Kavajë, u zhvillua takimi tjetër i radhës  ndërgjegjësues & informues për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë...

Continue ReadingTAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

TAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’...

Continue ReadingTAKIM NDËRGJEGJËSUES DHE INFORMUES ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË BASHKINË KAVAJË

NJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË

Në datë 31 Maj 2024, u zhvillua aktiviteti me temë “NJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË” ...

Continue ReadingNJË UDHËTIM I PËRBASHKËT NË BREGUN E DETIT ADRIATIK MË TË RINJTË E KAVAJËS DHE FËMIJËT ME AK NË BASHKINË KAVAJË

Takim ndërgjegjësues dhe informues me prindërit/kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë!

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’...

Continue ReadingTakim ndërgjegjësues dhe informues me prindërit/kujdestarët e fëmijëve me aftësi të kufizuara në bashkinë Kavajë!

Shpërndarja dhe dorëzimi i mjeteve didaktike tek fëmijët me AK pranë Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë!

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK...

Continue ReadingShpërndarja dhe dorëzimi i mjeteve didaktike tek fëmijët me AK pranë Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë!