Takimi i Forumit Tematik Rinor Kavaje, 18 korrik 2022

Konsultimi dhe Validimi i Prioriteteve të Rinisë bashkia Kavajë

Takimi i parë i Forumit Tematik Rinor u mbajt në ­­­­Sallën e Këshillit Bahkiak, bashkia Kavajë, më 18/07/2022, ora­­­­ 10.00, sipas programit në vijim:

  • Identifikimi i të rinjve dhe krijimi i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë
  • Konsultimi dhe validimi i prioriteteve të thirrjes së dedikuar rinisë në Bashkinë Kavajë në kuadër të projektit ReLOaD2
    • Prioriteti 1: Pjesëmarrje aktive e të rinjve në struktura rinore
    • Prioriteti 2: Plane /dokumenta strategjike për rininë
    • Prioriteti 3: Ngritja dhe funksionimi i Qendrës Rinore

Lehtësimi i takimit u bë nga Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes. Punonjësi i bashkisë znj. Ina Lushka, koordinator i Projektit ReLOaD2 për bashkinë Kavajë, iu shpjegoi të pranishmëve se prioritetet e konsultuara me të rinjtë janë të përpiluara në përputhje me dokumentet e bashkisë për rininë dhe do të shërbejnë për formulimin e kontekstit të Thirrjes Publike për Propozime dedikuar rinisë.

Të rinjtë e pranishëm në takim, propozuan prioritetet në vijim për t’u përfshirë në kontekstin e thirrjes publike për projekt propozime dedikuar rinisë:

Prioritet 1: Pjesëmarrja aktive e të rinjve në struktura rinore

Prioritet 2: Plane/dokumenta strategjike për rininë

Prioritet 3: Ngritja dhe funksionimi i Qendrës Rinore

Anëtarët e Forumit Tematik Rinor propozuan Prioritet 4: Siguria në internet dhe ulja e rriskut të ekspozimit të efekteve negative të tij ndaj të rinjve;

Tre grupe pune me të rinjtë pjesëmarrës të forumit, krijuan një frymë interaktiviteti mes tyre, duke adresuar disa sugjerime dhe rekomandime të vlefshme në mbështjetje të prioriteteve të evidentuara nga sektori i Rinisë Bashkia Kavajë.

Ky projekt mbeshtetet nga Programi Rajonal per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X