Ftese për ofertë!

Të gjithë subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në
kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese deri më 28/07/2022.
Ky projekt zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin
Prendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X