Bashkebisedim me Gjimnazin Aleksandër Moisiu Kavajë

Një bashkëbisedim të hapur dhe miqësor zhvilluam dje me të rinjtë e Gjimnazit Aleksandër Moisiu Kavajë, të cilët u bënë pjesë e miniforumit të organizuar në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

  • Identifikimi i nevojave dhe problematikave që vërejnë të rinjtë në komunitetin e tyre të zonës, ishte tematika e bisedës gjatë takimit.Të rinjtë e vunë theksin kryesisht në këto nevoja:
  • Ndërhyrja në fushën e madhe të qytetit dhe shndërrimi në një hapsirë funksionale, për tu përdorur për organizimin e aktiviteteve të ndryshme, e cila aktualisht është jo-funksionale dhe zë një hapësirë relativisht të madhe;
  • Krijimi i hapësirave sportive për të rinjtë, ku të shtohen fushat e volejbollit, basketbollit ku të organizohen lojëra dhe të përdoren nga të rinjtë, por jo vetëm, në kohën e lirë. Aktualisht ka vetëm kalceto futbolli për djemtë.
  • Shtimi i librave në bibliotekën e qytetit të autorëve të ndryshëm klasikë, për shkak se ka mungesë, dhe nevojiten në realizimin e detyrave dhe projekteve shkollore;
  • Përshtatja e ambjenteve brenda bibliotekës duke krijuar salla leximi që të shfrytëzohen nga të rinjtë në kohën e lirë;
  • Prania e qenve të rrugës dhe frika e sulmeve ndaj njerëzve, ku vaksinimi i tyre duhet të merret në konsideratë nga ana e institucioneve përgjegjëse.
  • Funksionimi i kinemasë së qytetit, ku të transmetohen filma në ditë dhe orare të ndryshme, sipas nje kalendari të caktuar dhe sipas grupmoshave. Kjo është një mundësi për të gjithë komunitetin, që të kalojnë kohë ndryshe së bashku, jo vetëm në kafe ;

Anëtarë të Forumit Tematik Rinor në Kavajë ishin prezentë dhe ndanë përvojat dhe eksperiencën e tyre, gjatë anagazhimit në forum, si dhe rëndësinë e aktivizimit të të rinjve në komunitet.

Falenderojmë Gjimnazin Aleksandër Moisiu Kavajë për mikpritjen dhe bashkëpunimin në këtë takim.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X