Forumi Tematik Rinor-Kavaje

Të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë kane vijuar te marrin trajnimet e planifikuara, duke rritur kapacitetet e tyre ne tema qe kane ne fokus angazhimin rinor ne komunitet dhe gjithperfshirjen sociale.
Zeri dhe aktivizmi i te rinjve tane jane nje shprese per ndryshime ne komunitetet e tyre, per te ndihmuar ne permiresimin e jeteses dhe zvoglimin e problematikave te adresuara.

Trajnimet organizohen në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X