Momente nga Forumi Tematik Rinor në Kavajë

Momente nga trajnimi i radhës i zhvilluar me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Rritja e kapaciteteve tek të rinjtë për të njohur vlerat e vullnetarizmit, kuadrin ligjor dhe institucional, si mund të bëhen vullnetarë, si të ndërmarrin aksione vullnetare në komunitet, përfitimet e vullnetarizmit etj., ishin disa nga çështjet kyçe të trajtuara gjatë trajnimit.

Ky trajnim u organizua në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X