Për prindërit: Rituale që mësojnë përgjegjshmërinë tek fëmijët

Ngarkesa e madhe e punës, ritmi frenetik i jetës, detyrat shoqërore dhe ato personale, lënë pak kohë për t’iu kushtuar dhe ushqyer me rituale dhe zakone të shëndetshme familjen.

Për këtë qëllim, ju vijmë në ndihmë me një seri këshillash që mund t’ju ndihmojnë të forconi lidhjen familjare ndërkohë që edukoni vlera dhe zakone të mira.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X