Takimet periodike me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë.

Momente nga takimet periodike me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë, duke bashkëbiseduar mbi organizimin e nismave komunitare.
Gjithmonë kënaqësi të punosh dhe marrësh nga energjia e tyre positive për të sjellë ndryshime në komunitetin e tyre.
Takimet janë zhvilluar në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë, në partneritet me bashkinë Kavajë. Ky projekt është financuar nga #ReLOaD2


Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD2) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga #UNDP

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X