Takimi përmbyllës me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës.

Dje, zhvilluam takimin përmbyllës dhe vlerësues me të rinjtë e Forumit Tematik Rinor të Kavajës,
ku së bashku ndamë refleksionet, sugjerimet për përmirësim dhe vijueshmerine e forumit.
Juljan Papaproko (Menaxher Programi i ReLOaD2/UNDP) dhe Bora Bahiti (Përgjegjëse e Njësisë së Integrimit Evropian/Bashkia Kavajë)
iu bashkuan këtij takimi, dhe zhvilluan një bashkëbisedim të hapur dhe miqësor me të rinjtë, duke përgëzuar të rinjtë për aktivizimin
dhe pjesëmarrjen në forum. Gjatë bisedës u theksua vijueshmëria e angazhimit të të rinjve në të ardhmen për identifikimin e
problematikave dhe zhvillimin e ideve inovative nga të rinjtë në shërbim të komunitetit të Kavajës.


Disa nga refleksionet e të rinjve mbi impaktin që ka pasur pjesëmarrja e tyre në forum, ishin:


‚Pjesëmarrja ime si anëtare e Forumit Tematik Rinor të Kavajës më ka ndihmuar të jem më aktive, të përfshihem në nisma vullnetare
komunitare, si dhe të shkëmbejë eksperienca të bukura me bashkëmoshatarë të tjerë. Do të vijoj të jap kontributin tim
në këtë forum‘ – shprehet Diamela, anëtare e Forumit Tematik Rinor të Kavajës.
‚Forumi ka qenë një mundësi mjaft e mirë për ne të rinjtë të shprehim vetveten, të bashkëveprojmë me njëri-tjetrin,
si dhe me aktorë të institucioneve lokale, në shërbim të komunitetit të Kavajës‘ – shprehet Manueli,
anëtar i Forumit Tematik Rinor të Kavajës.


Pjesë e takimit ishin edhe të rinj të tjerë nga zonat rurale dhe suburbane të Kavajës, Golem, Synej etj,
të cilët kanë shfaqur interesin dhe dëshirën për t’u aktivizuar në të ardhmen në këtë forum.
Me shpresën dhe dëshirën që sa me shume të rinj të tjerë të Kavajës t’i bashkohen në vijim këtij mekanizmi të krijuar
që prej Korrikut 2022, dhe të bashkëpunojnë së bashku për një komunitet më të zhvilluar, aktivë dhe gjithpërfshirës.
Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë,
në partneritet me bashkinë Kavajë.


Ky projekt është financuar nga #ReLOaD2
Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD2) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga #UNDP

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X