PROMOKULT tryeza informuese

U zhvillua sot, datë 23 Qershor 2023, në Sallën e Këshillit Bashkiak Kavajë, tryeza e rrumbullakët me përfaqësues të Bashkisë Kavajë, njësive administrative dhe grupeve të interesit për projektin “PromoKULT – Development of Cultural Tourism of Kavaja Municipality” në kuadër të projektit EU4Culture Albania të financuar nga BE, zbatuar nga UNOPS, në koordinim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë.

Në këtë tryezë të rrumbullakët pjesëmarrësit u njohën me projektin, aktivitetet dhe rezultatet përfundimtare që do të sjell “PromoKULT – Development of Cultural Tourism of Kavaja Municipality” për turizmin kulturor të Bashkisë Kavajë. Ky takim shërbeu gjithashtu për të nxitur edhe rritur bashkëpunimin midis aktorëve të interesuar. 

EU4Culture Albania

Ministria e Kulturës

European Union in Albania

Bashkia Kavajë

UNOPS Albania

#EU4Culture #tourism #culture #inovation #VRtour #heritage

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X