Ngritja e kapaciteteve të grave dhe vajzave mbi konceptin e të kuptuarit të vetes,vetëvleresimit dhe fuqizimit.

Në daten 23 Qershor, pranë bibliotekes ” Musine Kokalari” patem kenaqesinë të zhvillojme trajnimin me teme ” Ngritja e kapaciteteve të grave dhe vajzave mbi konceptin e të kuptuarit të vetes,vetëvleresimit dhe fuqizimit” me gra dhe vajza nga zonat e Shkozes, Kombinatit,Paskuqanit si dhe studente nga Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Drejtesise.

Pati nje energji shumë pozitive në bashkëbisedimet tona, duke qëne se kontributi i këtij projekti është fuqizimi personal dhe permirësimi i të kuptuarit të të drejtave të grave dhe vajzave në bashkinë e Tiraës, nepermjet edukimit dhe informimit të tyre mbi mundesite që ofrohen permes zbatimit të ligjit për barazi gjinore dhe kunder dhunes me baze gjinore.

Krijimi i një identiteti dinjitoz nis me respektin,dashurinë dhe vetëvleresimin për veten tonë si individ. Besimi në vete për të përdorur aftësitë personale për t`u zhvilluar si individ,edukimi me modele pozitive, inkurajimi për të formuar nje personalitet dinjtoz ishin disa çeshtje te cilat diskutuam mes nesh.

Ne biseduam me gratë dhe vajzat lidhur me çështje të ndryshme, me qëllim fuqizimin e figurës së gruas në familje, në shoqëri dhe më gjerë. Rëndësi të veçantë gjatë bisedave të zhvilluara me tema si: Mbrojtja dhe Parandalimi i dhunës në familje. Të drejtat e grave si të drejta themelore të njeriut. Vetëvlerësimi, respekti dhe dashuria për veten si thembra e Akilit në formimin e individualitetit të çdo gruaje.

Disa prej grave u ndjene te lira të ndajne histori personale, e duke na falenderuar për këto sygjerime kaq frytëdhënëse për përmirësimin e nivelit të jetesës. Me Nota mirënjohje e falenderuese të palëve, në fund të trajnimit u shperndanë dhe certifikata.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X