Rrathët e frymësimit dhe fuqizimit përmes promovimit të modeleve të grave të suksesshme.

Forumi “Rrathët e frymësimit dhe fuqizimit përmes promovimit të modeleve të grave të suksesshme” u zhvillua me datën 03 Korrik 2023 pranë biblotekës “Tirana Times Library”.

Fokusi i këtij takimi ishte diskutimi i hapur me gratë dhe vajzat të tetë njësive administrative të bashkisë Tiranë, me qëllim vlerësimin e të drejtave të grave dhe vajzave, rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e rolit të tyre në shoqëri, si për t’u aftësuar për veten dhe përdorimin e fuqive dhe aftësitë personale në të mirë të vetes për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre.

Me praninë e Znj. Anisa Subashi, Drejtore e Përgjithshme e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë dhe Znj. Eglantina Bajrami, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës Autizmi Flet “Club Kombëtar i Prindërve të Fëmijëve me ÇSA & PAK”, të cilat përcollen përvojen e tyre, ndanë histori personale, dhanë mesazhe pozitive, frymëzuan dhe u frymëzuan nga gratë pjesëmarrëse në takim.

Në fund të takimit u nda informacion i rëndësishëm se si gratë dhe vajzat të ishin përfituese të shërbimeve që ofrohen pranë njësive administrative të Bashkisë Tiranë.

Forumi përmbyllës u zhvilluan në kuadër të projektit ‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’, i cili mbështet nga sponsori ynë gjeneral Raiffeisen.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X