Fuqizimi dhe plotësimi i individit.

Në datën 15 Qershor patëm kenaqësinë e veçantë të ishim mes nxenesve të klasave të 9-ta, të shkollës “7 Marsi” në Tiranë. Takimi u zhvillua pranë qendrës Komunitare Multifuksionale në varësi të bashkisë Tiranë.

Trajtimi i vetes me dashuri dhe respekt, krijimi i një figure femërore dinjitoze, vendosja e kufijeve dhe përjetimi i të gjitha etapave të zhvillimit me dinjitet, respekt, e dashuri ishin disa nga pikat kyçe të bashkëbisedimit.

Mostolerimi i dhunës në të gjitha format e saj, konceptet për barazinë gjinore, thyerja e tabuve për fuqizimin e figurës femërore ishin sërish tema të cilat u zhvilluan me lirshmëri dhe vendosmëri për të mësuar e për të ecur gjithmonë përpara.

Dëshirat e tyre rinore ndërthurur me iniciativen për të ndryshuar e për t`i mposhtur modelet e mëparshme të shoqërisë patriarkale, ishin serish pika të forta në bashkëbisedimin tonë.

Gjithashtu u diskutua për fuqizimin dhe plotësimin e individit, duke hedhur hapa të ngadaltë por të sigurtë drejt të ardhmes.

Këto takime kaq frytedhënëse për të gjithë ne, po zhvillohen në kuadër të projektit ‘Rrathët e Frymëzimit dhe Fuqizimit’, i cili mbështetet nga sponsori ynë gjeneral Raiffeisen.Invest.Shqiperi

#rrathetefrymezimitdhefuqizimit

#tedrejtatenjeriut #tedrejtategrave #fuqizim #edukim #informim #barazigjinore #dhunanefamilje #gratedhevajzat #zonatrurale #acfdalbania

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X