Sesioni trajnues “PromoKULT- Zhvillimi i Turizmit Kulturor të Bashkisë Kavajë”

Përmbyllet me sukses sesioni trajnues në Kavajë, në kuadër të Projektit “PromoKULT- Zhvillimi i Turizmit Kulturor të Bashkisë Kavajë”.

Objektivat e këtij trajnimi mbi fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve me përfaqësues të bizneseve vendase dhe operatorëve turistikë të Bashkisë Kavajë ishin:

1. Prezantimi dhe njohja me rezultatet dhe arritjet kryesore të deritanishme të projektit “PromoKULT- Zhvillimi i Turizmit Kulturor të Bashkisë Kavajë”;

2. Rritja e njohurive për strategjitë e marketingut, përdorimin e mediave sociale dhe përdorimin e elementeve teknologjike inovative;

3. Eksplorimi i partneriteteve për shfrytëzimin e burimeve dhe krijimin e mundësive të qëndrueshme ekonomike rreth zonave të trashëgimisë kulturore të Bashkisë Kavajë.

Duke bërë bashkë bizneset vendase dhe operatorët turistikë të qytetit të Kavajës, ky trajnim nën kujdesin e ekspertit z. Erjon Lalaj synonte ngritjen e kapaciteteve në menaxhim, strategjitë e marketingut, përdorimin e mediave sociale, përdorimin e elementeve teknologjike inovative të bizneseve vendase dhe operatorëve turistikë vendas, dhe përfitimet e tyre.

Ky trajnim do të ndihmojë dhe do të shërbejë për rritjen e numrit të turistëve vendas dhe të huaj që do të vizitojnë biznesin e tyre si dhe qytetin e Kavajës dhe objektet e tij të trashëgimisë kulturore.

Ky trajnim u organizua nga Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes me mbështetjen e UNOPS dhe bashkëpunimin e Ministrisë së Kulturës, në kuadër të programit EU4CULTURE financuar nga Bashkimi Evropian.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

Thirrje për Trajner/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes, në kuadër të projektit ‘Promokult – Zhvillimi i Turizmit Kulturor në bashkinë Kavajë’ i financuar nga Bashkimi Evropian dhe

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X