Bëhu dhe ti anëtar/e

Eja edhe ti bëhu anëtar i Forumit Tematik Rinor në Kavajë!

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

‘Forumi Tematik Rinor’ ka për qëllim kryesor fuqizimin dhe aktivizimin e të rinjve për të qenë pjesë aktive në proceset vendimarrëse, për t’u bërë pjesë e Platformës së Dialogut Rinor dhe për të kontribuar për komunitetin e Kavajës.

Anëtarët e ‘Forumit Tematik Rinor’ do të kenë mundësi të ndërmarrin iniciativa komunitare konkrete duke ndërvepruar me pushtetin vendor dhe të mbështetura nga Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes.

Gjithashtu, anëtarët e forumit do të kenë mundësi të trajnohen nga ekspertë të fushës, për tematika që do t’ju shërbejnë zhvillimit të aftësive personale të të rinjve.

Për t’u bërë anëtarë, lutem plotësoni formën e aplikimit:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeCMMIYNTs…/viewform…

Ky projekt mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.

Për më shumë informacione, na kontaktoni me email: infoacfdalbania@gmail.com, ose na shkruani në inbox Facebook: Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD

JU MIREPRESIM!

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Thirrje për Trajner/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes, në kuadër të projektit ‘Promokult – Zhvillimi i Turizmit Kulturor në bashkinë Kavajë’ i financuar nga Bashkimi Evropian dhe

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X