Thirrje për Trajner/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes, në kuadër të projektit ‘Promokult – Zhvillimi i Turizmit Kulturor në bashkinë Kavajë’ i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, hap thirrjen për Trajner/e.

Trajneri/ja do të ofrojë shërbimin e trajnimit për përfaqësues të bizneseve lokale dhe operatorëve turistikë në bashkinë Kavajë.

Trajnimi ka qëllim rritjen e kapaciteteve dhe njohurive të tyre mbi menaxhimin, ofrimin dhe promovimin e shërbimeve dhe produkteve të tyre turistike në mënyrë innovative, si dhe përfshirjen e siteve të trashëgimisë kulturore të Kavajës në faqet e tyre zyrtare, me qëllim tërheqjen e sa më shumë turistëve lokalë dhe të huaj

Detyrat për t’u ofruar nga trajneri/ja:

  • Përgatitja e programit dhe prezantimit të trajnimit
  • Organizimi i trajnimit 1 (një) ditor
  • Përgatitja e raportit të trajnimit

Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë CV e tyre në adresën e ACFD-së:

Rr. Loni Ligori, Kompleksi ILAD, Kulla 3, Ap. 10, Tiranë

Afati i aplikimit, deri në datë 10 Gusht 2023, ora 14.00

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X