Forumi Tematik Rinor II – Trajnimi #3

Këtë fundjavë 25 të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë morën pjesë në trajnimin e radhës, dhe morën informacione për disa çështje si: të drejtat e të rinjve dhe gjithëpërfshirjen sociale, grupet vulnerable dhe problematikat, pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në vendimmarrje, si pjesë e ciklit të trajnimeve që po organizohen me të rinjtë e forumit.

Të rinjtë janë përfshirë në punët me grupe, duke prezantuar dhe shkëmbyer idetë dhe mendimet e tyre, kanë diskutuar dhe përcjellë tek njëri-tjetri opinione dhe këndvështrimet e tyre mbi temat e dhëna.

Të rinjë përmes trajnimit kanë rritur kapacitetet nivelin e ndërgjegjësimit, gjë e cila do t’ju shërbejë në rritjen dhe të kuptuarit e aktivizmit të tyre në shërbim të komunitetit të Kavajës.

“Trajnimet më kanë ndihmuar të kuptojë çështje të ndryshme, të rrisë informacionet që nuk i kam mësuar në lëndët e shkollës” – shprehet, Xhesika anëtare e forumit.

Ky trajnim u organizua në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Mjete Didaktike

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Ftesë për ofertë – Drekë & Kafe

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Ftesë për ofertë – Refreshments

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Trajnimi i pestë i Forumit Tematik Rinor në Kavajë

34 të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë morën pjesë në trajnimin e pestë, si pjesë e ciklit të trajnimeve që po organizohen në kuadër të projektit. Pjesë e trajnimit ishin edhe të rinjtë nga zonat rurale të bashkisë Kavajë.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X