Shpërndarja dhe dorëzimi i mjeteve didaktike tek fëmijët me AK pranë Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë!

Në kuadër të zbatimit të projektit ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’, që Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton, i kemi dhuruar të gjithë fëmijëve me AK në Qendrën Ditore “Ngjyrat e Jetës” në Bashkinë Kavajë mjete didaktike profesionale në mënyrë që të përfitojnë dhe t’u vijnë në ndihmë në zhvillimin e tyre mental duke i përdorur këto mjete.

Ky projekt mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X