Takime me stafet e zyrës së Shërbimit Social të Njësive Administrative Nr. 2, 4 dhe 11, Bashkia Tiranë

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD në kuadër të projektit “Bëhu Familja Ime!” gjatë muajit shkurt 2019 u zhvilluan takime me stafet e zyrave të Shërbimit Social në njësitë administrative nr. 2, 4 dhe 11. Ky projekt zhvillohet në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për Familjet Kujdestare në Shqipëri” i implementuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe TLAS, i financuar nga Bashkimi Evropian.

Gjatë takimeve u shkëmbyen ide dhe sugjerime lidhur me gjetjen e rrugëve dhe mundësive për përfshirjen e sa më shumë familjeve në komunitet si familje kujdestare. Përfaqësuesit e zyrës treguan eksperiencat pozitive dhe negative të familjeve kujdestare, raste të institucionalizimit dhe de-istitucionalizimit të fëmijëve, si dhe sfidat dhe problematikat që ka shërbimi i kujdestarisë për tu zbatuar në praktikë. U hartua një plan veprimi praktik me qëllim arritjen e sensibilizimit të komunitetit të zonës, si dhe përfshirjen e aktorëve më të rëndësishëm në këtë proces.

Disa nga refleksionet e punonjësve të zyrës së shërbimit social në këto ishin:

  • Vetëm një punonjës social që e ka të pamundur monitorimin e të gjitha familjeve që kanë në kujdestari fëmijë me lidhje gjaku;
  • Ka mungesë të burimeve njerëzore, pasi punonjësi social që është Punonjës i Mbrojtjes së F ëmijëve mbulon një popullatë me mijëra banorë;
  • Pjesa më e madhe e familjeve në këto njësi janë vulnerable, migrantë, me probleme ekonomike dhe sociale;
  • Kanë dijeni për praninë e shumë problemeve në trajtimin e një fëmije në kujdestari me lidhje gjaku (gjyshërit, të afërm etj.) që në disa raste është e formalizuar nga gjykata;
  • Problematikat janë të shumta: raste dhune, abuzim seksual nga njerku ose njerka, motër ose vëlla kujdestarë;
  • Është shumë e nevojshme që familjet kujdestare aktuale me lidhje gjaku të trajnohen dhe të mbahen në monitorim të vazhdueshëm;
  • Është e nevojshme të organizohen takime me ndërlidhësit e komunitetit, të cilët do të kontribuonin në shpërndarjen e informacionit në komunitet, si dhe në evidentimin e familjeve të interesuara për tu bërë familje kujdestare;

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X