Takim informues me ndërlidhësit e komunitetit të njësisë administrative nr.2, Bashkia Tiranë lidhur me shërbimin e kujdestarisë


Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD në bashkëpunim me Njësinë Administrative Nr.2, Bashkia Tiranë zhvilloi në ambjentet e Bibliotekës nr. 2, Bashkia Tiranë sesionin informues dhe ndërgjegjësues me ndërlidhësit e komunitetit të kësaj njësie.

Ky aktivitet u zhvillua nga ACFD në kuadër të projektit “Bëhu Familja Ime!” pjesë e skemës së sub granteve nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe organizata TLAS në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për Familjet Kujdestare në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian.

Gjithashtu i pranishëm në takim ishte edhe z. Florian Pullazi, Administrator i Njësisë Adminsitrative nr. 2, Bashkia Tiranë, i cili theksoi ndër të tjera se “…shërbimi i kujdestarisë është shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për shoqërinë shqiptare, sepse i jep tjetër dimension familjes shqiptare dhe ndikon në mentalitetin tonë”. Takimi ngjalli mjaft interes për të pranishmit, të cilët u shprehën të gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të shpërndarë informacionin në komunitetin e zonës që mbulojnë.

Gjatw sesionit u referuan disa cështje specifike të shërbimit të kujdestarisë si: parimet dhe koncepti i shërbimit alternativ dhe shërbimit të kujdestarisë, kuadri ligjor specific, kriteret, procedurat, strukturat përgjegjëse etj. Metodat e përdorura ishin prezantimi në formatin PowerPoint, spot mbi familjen kujdestare, diskutime, komente, pyetje.

Disa nga refleksionet e të pranishmëve ishin:

  • “Informacionet mbi shërbimin e kujdestarisë ishin mjaft të vlefshme, nuk kishim dijeni më parë”
  • Ky shërbim është i nevojshëm, por kërkon punë të madhe informuese dhe ndërgjegjësuese që të ndryshohet mentaliteti ynë”;
  • “Shërbimi i kujdestarisë në Shqipëri është një proces i vështirë në praktikë”;

Në përfundim të takimit u hartua një plan veprimi praktik me ndërlidhësit e komunitetit të njësisë nr.2, duke përcaktuar kohën dhe zonat ku do të zhvillohen takimet informuese dhe ndërgjegjësuese me komunitetin mbi shërbimin e kujdestarisë.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X