Takime me Administratorët e Njësive Administrative Nr. 2, 4 dhe 11, Bashkia Tiranë

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD në kuadër të projektit “Bëhu Familja Ime!” zhvilloi gjatë muajit janar 2019, takime me Administratorët e tre Njësive Administrative (NjA), Bashkia Tiranë. z. Florian Pullazi,  (Adminsitrator, NjA 2), znj. Liri Qoshi (Adminsitrator NjA nr.4), dhe me znj. Jonida Doku (Administrator, NjA nr.11).

Ky projekt zhvillohet në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për Familjet Kujdestare në Shqipëri” i implementuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe TLAS, i financuar nga Bashkimi Evropian.

Adminsitratorët e përgëzuan nismën e projektit “Bëhu Familja Ime!” në njësitë e tyre dhe u shprehën të gatshëm të bashkëpunonin me qendrën në këtë nismë dhe të kontribuonin në përhapjen e shërbimit të kujdestarisë në njësitë e tyre. Z. Pullazi (Administrator NJA 2, Bashkia Tiranë) u shpreh se: “…shërbimi i kujdestarisë është mjaft të rëndësishëm dhe i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare, pasi i jep tjetër dimension familjes shqiptare dhe ndryshimit te mentalitetit”.

Sipas tyre komunitetet në njësitë e tyre përbëhen nga përqindje e konsiderueshme familjesh të ardhura nga qytete të tjera të Shqipërisë dhe nga familje me probleme ekonomike dhe sociale. Kuadri ligjor mbi shërbimin e kujdestarisë njihet nga stafi psiko-social i këtyre njësive, por sipas tyre nuk janë zhvilluar më parë nga stafet e njësive, takime informuese dhe ndërgjegjësuese specifike me komunitetin për shërbimin e kujdestarisë dhe për këtë arsye ky shërbim nuk njihet ose njihet shumë pak si dhe për këtë shkak raste të aplikimit për kujdestarinë pa lidhje gjaku nuk ka. Sipas VKM 149 (mars 2018) familjet kujdestare marrin edhe mbështetje financiare për fëmijën që kanë në kujdestari, informacion ky që nuk njihet dhe si pasojë nuk kërkohet. Aktualisht ka vetëm raste të kujdestarisë me lidhje gjaku, të cilat janë të paformalizuara në gjykatë në pjesën më të madhe. Prandaj ndërhyrja përmes takimeve informuese me komunitetin në këto zona do të sillte rritje të interesit nga familjet për tu bërë familje kujdestare me/pa lidhje gjaku.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Rinia – Dialogu – Pushteti Vendor

Në datë 14 Nëntor, u mblodhën së bashku në një tryezë të rrumbullakët, në takimin e parë të Platformës së Dialogut Rinor në Bashkinë Kavajë.

Mini-Forumi në shkollën 9-vjeçare “Sadi Tatani”

Mini-forumi i radhës u organizua në ambjentet shkollës 9-vjeçare ‘Sadi Tatani’, Njësia Administrative Synej fshati Rrakull, bashkia Kavajë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi dhe diskutimi i nevojave dhe problematikave që të rinjtë ndeshin çdo ditë në komunitetin e tyre të zonës dhe sugjerime për ndërhyrjet e mundshme.

Takimi i parë së Platformës së Dialogut

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes ju fton në Takimin e Parë, të Platformës së Dialogut Rinor, i cili do të zhvillohet në datën 03 Nëntor 2023, ora 14.00, salla e Kinoteatrit ‘Aleksandër Moisiu’, Kavajë.

Takimet me nxënësit e shkollës së mesme profesionale në Golem

Takimet me nxënësit e shkollës së Mesme Profesionale në Golem, bashkia Kavaje kishin si qëllim identifikimin dhe diskutimin e nevojave dhe problematikave që ata shohin në komunitetin e tyre të zonës, si dhe dhënia e sugjerimeve për ndërhyrje përmes nismave komunitare.

Forumi Tematik Rinor i Kavajës II – Nisja e rrugëtimit

Forumi Tematik Rinor i Kavajës ka nisur këto ditë rrugëtimin e ri, ku shumë anëtarë të rinj nga zonat urbane dhe rurale të Kavajës kanë shprehur dëshirën e tyre t’i bashkohen këtij forumi. Gjatë takimeve të para identifikuese, me Zyrën e Njësisë së Integrimit Evropian si një hallkë e rëndësishme për përzgjedhjen e të rinjve, takimet me grupe të vogla mes të rinjve, na ndihmuan të identifikojmë të rinjtë e tjerë nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të Kavajës, të cilët kanë shprehur interes për t’u bërë pjesë e forumit në këtë fazë të dytë.

Bëhu dhe ti anëtar/e

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes në partneritet me Bashkinë Kavajë fton të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç nga Kavaja, nga qyteti dhe fshati, të bëhen pjesë e ‘Forumit Tematik Rinor’ të Kavajës, në fazën e dytë që sapo kemi nisur.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X