Njoftim për Ekspert/Kompani për të realizuar një video të shkurtër për promovimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit mbi familjen kujdestare

Njoftim!

Për më shumë informacion, mund të lexoni termat e references bashkengjitur.

Lutemi dërgoni aplikimin e plotë në adresën e emailit: info@acfd.org.al ose me postë në adresën: Rr. Mine Peza, P.194, Ap.18, Shk.3, Tiranë, deri në datën 27 janar 2019.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X