Njoftim për Studio Designimi për të realizuar formatimin dhe prodhimin e disa materialeve të vizibilitetit për promovimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit mbi familjen kujdestare

Njoftim!

Për më shumë informacion, mund të lexoni termat e references bashkengjitur.

Lutemi dërgoni aplikimin e plotë në adresën e emailit: info@acfd.org.al ose me postë në adresën: Rr. Mine Peza, P.194, Ap.18, Shk.3, Tiranë, deri në datën 27 janar 2019.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X