Takimi periodik shtatë i Forumit Tematik Rinor në bashkinë Kavajë

Anëtarët e Forumit Tematik Rinor të Kavajës u takuan së bashku dhe diskutuan rreth nismave të reja të forumit.

Disa nga të rinjtë e Forumit do të hartojnë një letër zyrtare ku do të parashtrohen të gjitha shqetësimet dhe problemet e paraqitura nga të rinjtë në takimin me përfaqësues të bashkisë Kavajë.

Një pikë tjetër diskutimi ishte hedhja e ideve dhe sugjerimeve për përcaktimin e temës në takimin e tretë të platformës së dialogut rinor, si dhe për organizimin e nismës komunitare, që të rinjtë kanë vendosur për tu organizuar në bregdetin e Kavajës në fund të muajit Shkurt, ku do të zhvillohet një ditë pastrimi nga të rinjtë e FTR-së dhe të rinjë të tjerë të Kavajës.

Të rinjtë ishin mjaft aktivë dhe të gatshëm në lidhje me pjesëmarrjen në forum dhe priten të jenë shumë ndërveprues me njëri tjetrin në realizimin e aktiviteteve të FTR-së.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Mjete Didaktike

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Ftesë për ofertë – Drekë & Kafe

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Ftesë për ofertë – Refreshments

Në kuadër të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në Bashkinë Kavajë’” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

Trajnimi i pestë i Forumit Tematik Rinor në Kavajë

34 të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë morën pjesë në trajnimin e pestë, si pjesë e ciklit të trajnimeve që po organizohen në kuadër të projektit. Pjesë e trajnimit ishin edhe të rinjtë nga zonat rurale të bashkisë Kavajë.

Fillimi i projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro”

Nisëm mbarë vitin me takimin e parë zyrtar të projektit “Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë”.

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X