Forumi Tematik Rinor në Kavajë

“Kërcënimi më i madh për planetin tonë është mendimi se, dikush tjetër do t’a shpëtojë atë…”

Posteri i përgatitur nga të rinjtë e forumit dhe momente nga shpërndarja në ambjentet e Shkollës së Mesme Profesionale në Golem.

Ky poster u përgatit në kuadër të nismës komunitare të projektit “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

Ftesë për ofertë – Stola & Kosha

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes po zbaton projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2)…

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X