“Misteri i Trashëgimisë sonë kulturore ardhur tek fëmijët përmes eksperiencës në Lojërat Puzzel”

Qendra filloi në muajin Mars 2021 zbatimin e projektit. Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës. Përmes implementimit të këtij projekti synojmë të sjellim një risi në zhvillimin e produkteve…

Continue Reading“Misteri i Trashëgimisë sonë kulturore ardhur tek fëmijët përmes eksperiencës në Lojërat Puzzel”