Takimi i 9-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë

Takimi periodik i radhës mes anëtarëve të Forumit Tematik Rinor të Kavajës kishte në fokus përzgjedhjen e tematikës së takimit të tretë të Platformës së Dialogut Rinor, si dhe organizimin e nismave komunitare në Kavajë.

Continue ReadingTakimi i 9-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë

Takimi i 6-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë

Takimet periodike mes anëtarëve të Forumit Tematik Rinor janë bërë tashmë pjesë e rutinës së tyre në këtë rrugëtim të projektit, ku vihet re një angazhimin i shtuar i të rinjve për t’u takuar dhe për të biseduar me njëri-tjetrin...

Continue ReadingTakimi i 6-të periodik i Forumit Tematik Rinor në Bashkinë Kavajë

Forumi Tematik Rinor II – Trajnimi #2

25 të rinjtë e Forumit Tematik Rinor morën pjesë në trajnimin e dytë, i cili kishte në fokus trajtimin e çështjeve kryesore mbi të drejtat e të rinjve, mbrojtjen, respektimin dhe mënyrën e ushtrimit të tyre, advokimin tek pushteti lokal, përfshirja dhe aktivizimi në proceset vendimmarrëse, angazhimi në aksionet vullnetare dhe bashkëpunimi me strukturat e tjera rinore në Kavajë (KVR).

Continue ReadingForumi Tematik Rinor II – Trajnimi #2